Стiйкiсть рiвноваги

Тепер, коли ви добре розумiєте, яким чином досягають рiвноваги i якi умови необхiднi для цього, залишилось розглянути ще один важливий момент – стiйкiсть рiвноваги.

Нехай тiло перебуває у рiвновазi. Якщо ж змiстити тiло з положення рiвноваги, можливi три варiанти того, що відбуватиметься далi:

  1. Тiло повернеться в положення рiвноваги. Така ситуацiя називається стiйкою рiвновагою. На першому рисунку видно, що в такiй ситуацiї при вiдхиленнi тiла рiвнодiйна сил, яка з’являється, повертає його в рiвноважне положення.

  2. Тiло рухається далi вiд рiвноважного положення i вже в нього не повернеться. Така ситуацiя називається нестiйкою рiвновагою. Рiвнодiйна сил, яка з’являється пiсля вiдхилення тiла, і надалі відхиляє тiло вiд положення рiвноваги.

  3. Змiщення тiла взагалi не призводить до виведення тiла зі стану рiвноваги. Така ситуацiя називається байдужою рiвновагою. Тут річ у тому, що при зсувi тiла ситуацiя не мiняється. Положення рiвноваги зберiгається.

Last updated