Динамiка та статика
У темi «рiвномiрний рух по колу» ми розглядали рух по колу зi сталою за модулем швидкiстю з точки зору кiнематики. Щоб матерiальна точка рухалась по колу з рiвномiрною швидкiстю, у неї має бути прискорення, напрямлене до центру кола (перпендикулярно до швидкостi).
Ми також отримали формулу для доцентрового прискорення:
$a_Д = \dfrac{\upsilon^2}{R}$
У цiй темi ми будемо розглядати рiвномiрний рух по колу з точки зору динамiки.
Згiдно з другим законом Ньютона, щоб у тiла з’явилося доцентрове прискорення, рiвнодiйна сил, що дiють на нього, повинна також бути напрямлена до центру кола.
$\vec{F_{\Sigma}} = \thinspace$$ \vec{F_1} + \vec{F_2} $$+ \cdots +$$ \vec{F_n} =\thinspace$$ m \vec{a_Д} =\thinspace$$ \dfrac{\upsilon^2}{R}$
Наприклад, на рисунку, який зображено вище, кулька масою $m$ прикрiплена до нитки. Нитка дiє на кульку з силою $\vec{F_{}}$ i створює доцентрове прискорення.
Що станеться з тілом, що рівномірно рухаеться по колу, якщо прибрату доцентрову силу? Воно продовжить рух по колу Зупиниться Почне рухатись прямолінійно, починаючи з точки де зникла сила Неможливо визначити
Copy link