Динамiка та статика

У темi «рiвномiрний рух по колу» ми розглядали рух по колу зi сталою за модулем швидкiстю з точки зору кiнематики. Щоб матерiальна точка рухалась по колу з рiвномiрною швидкiстю, у неї має бути прискорення, напрямлене до центру кола (перпендикулярно до швидкостi).

Ми також отримали формулу для доцентрового прискорення:

$$a_Д = \dfrac{\upsilon^2}{R}$$

У цiй темi ми будемо розглядати рiвномiрний рух по колу з точки зору динамiки.

Згiдно з другим законом Ньютона, щоб у тiла з’явилося доцентрове прискорення, рiвнодiйна сил, що дiють на нього, повинна також бути напрямлена до центру кола.

$$\vec{F_{\Sigma}} = \thinspace$$$$ \vec{F_1} + \vec{F_2} $$$$+ \cdots +$$$$ \vec{F_n} =\thinspace$$$$ m \vec{a_Д} =\thinspace$$$$ \dfrac{\upsilon^2}{R}$$

Наприклад, на рисунку, який зображено вище, кулька масою $$m$$ прикрiплена до нитки. Нитка дiє на кульку з силою $$\vec{F_{}}$$ i створює доцентрове прискорення.

Що станеться з тілом, що рівномірно рухаеться по колу, якщо прибрату доцентрову силу? Воно продовжить рух по колу Зупиниться Почне рухатись прямолінійно, починаючи з точки де зникла сила Неможливо визначити

Last updated