Рівність векторів

Два вектори називають рівними, якщо вони мають однаковий напрямок та довжину, і навпаки.

Іншими словами рівні вектори можна сумістити використавши паралельне перенесення:

Протилежні вектори мають протилежний напрямок та однакову довжину. Якщо відомий вектор a\vec{a}, протилежний до нього вектор b\vec{b} виражається як b=a\vec{b} = -\vec{a}.

Нульовий вектор 0\vec{\boldsymbol0} має нульову довжину та не має напрямку (точки початку і кінця вектора збігаються).

Last updated