Comment on page

Рівність векторів

Два вектори називають рівними, якщо вони мають однаковий напрямок та довжину, і навпаки.
Іншими словами рівні вектори можна сумістити використавши паралельне перенесення:
Протилежні вектори мають протилежний напрямок та однакову довжину. Якщо відомий вектор
a\vec{a}
, протилежний до нього вектор
b\vec{b}
виражається як
b=a\vec{b} = -\vec{a}
.
Нульовий вектор
0\vec{\boldsymbol0}
має нульову довжину та не має напрямку (точки початку і кінця вектора збігаються).