Концепція сили

Досі ми розглядали роздiл механiки, який має назву кiнематика. З грецької корiнь цього слова означає рух. Швидкiсть, прискорення, траєкторiя, час – це все лише опис характеру руху.

Динамiка – роздiл механiки, що вивчає причини виникнення руху. Центральним поняттям є сила, що прикладена до тiла.

Сер Iсаак Ньютон (4 сiчня 1643 – 31 березня 1727) – англiйський вчений, творець класичної фiзики.

У своїй славетнiй працi «Математичнi начала натуральної фiлософiї» (Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica) вiн сформулював закон всесвiтнього тяжiння та закони руху – три закони Ньютона. Ця праця заклала фундамент класичної фiзики i є основою курсу механiки.

Зміст розділу:

Last updated