Робота сили тяжiння

Розгляньмо приклад. Тiло вiдпускають на висотi $$h$$ i воно летить вертикально вниз. Яку роботу виконає сила тяжiння?

Напрямок вектора перемiщення $$h$$ збігається з напрямком сили тяжiння $$m \vec{g}$$ Це означає, що робота сили тяжiння додатня i за визначенням дорiвнює:

$$A = m g h$$

Якщо ж тiло пiднiмають вгору, то сила тяжiння виконує від’ємну роботу, адже напрямок вектора перемiщення $$\vec{h}$$ протилежний до напрямку дiї сили тяжiння $$m \vec{g}$$.

$$A = -mgh$$

Last updated