Робота сили тяжiння
Розгляньмо приклад. Тiло вiдпускають на висотi $h$ i воно летить вертикально вниз. Яку роботу виконає сила тяжiння?
Напрямок вектора перемiщення $h$ збігається з напрямком сили тяжiння $m \vec{g}$ Це означає, що робота сили тяжiння додатня i за визначенням дорiвнює:
$A = m g h$
Якщо ж тiло пiднiмають вгору, то сила тяжiння виконує від’ємну роботу, адже напрямок вектора перемiщення $\vec{h}$ протилежний до напрямку дiї сили тяжiння $m \vec{g}$.
$A = -mgh$
Copy link