Рiвноприскорений прямолiнiйний рух

У попередній лекції ми з вами розглядали рівномірний прямолінійний рух. Швидкість була постійною, а якщо і змінювалася під час руху, то тільки стрибкоподібно (кусково-рівномірний рух). Звичайно, в реальному житті швидкість не змінюється ривками. Натискаючи педаль газу в автомобілі, ви спостерігаєте поступове збільшення швидкості, а не моментальний стрибок на 80 км/год. За зміну швидкості відповідає прискорення. Цей розділ присвячено рівноприскореному прямолінійному рухові, де ми ознайомимося з цією величиною та навчимося з нею працювати. Зміст розділу:

Last updated