Зміст

 1. Закон Всесвітнього тяжіння

  1. Застосування закону збереження та розгляд Закону Всесвiтнього тяжiння

  2. Супутники

  3. Перша та друга космiчнi швидкостi

 2. Механіка рідин та газів

  1. Тиск

  2. Атмосферний тиск

  3. Закон Паскаля

  4. Сполученi посудини

  5. Закон Архiмеда

  6. Закон Бернуллi

Last updated