Comment on page

Миттєва швидкiсть

За рівномірномого прямолінійного руху проекцію швидкості на вісь знаходимо з простої формули:
$$\upsilon_x = \dfrac{S_x}{t}$$
Така формула дає правильний результат, оскільки швидкість протягом усього руху не змінюється.
З іншого боку, в реальних задачах часто трапляється рух зі змінною швидкістю. Наприклад, маємо графік
x(t)x(t)
.
Тут швидкість різна у різні моменти часу. Якщо ви уважно читали попередню лекцію, то пам’ятаєте, що кут нахилу прямої
x(t)x(t)
визначає величину проекції швидкості
υx\upsilon_x
. Наприклад, тут нахил прямої різниться для кожної з точок 1, 2, 3.
Уважно подивимось на кожну з точок:
Кути між дотичними до графіка
x(t)x(t)
у даних точках та вісь часу визначають миттєву швидкість. Операція, яка дає змогу знайти кут нахилу дотичної до графіка називається похідною (похідна детальніше буде вивчатися в курсі з математики). Не страшно, якщо ви не знаєте поки цієї термінології, головне, щоб ви розуміли фізичну суть на даному етапі.
Визначення Миттєва швидкість – швидкість тіла в певний момент часу в певній точці траєкторії.$$\upsilon_x=\lim\limits_{\Delta t\to 0}^{} \dfrac{\Delta x}{\Delta t}=x^\prime(t)$$
υx=limΔt0ΔxΔt\upsilon_x=\lim\limits_{\Delta t\to 0}^{} \dfrac{\Delta x}{\Delta t}
означає, що миттєва швидкість визначається, як і для прямолінійного рівномірного руху, переміщенням, поділеним на час Але оскільки
x(t)x(t)
у даному випадку не пряма лінія, ми досліджуємо окіл точки, в якій хочемо визначити швидкість (дуже маленький проміжок часу і відповідно маленький проміжок
Δx\Delta x
). Окіл точки – наближення до прямої лінії, отже, поділивши
Δx\Delta x
на
Δt\Delta t
в околі, визначимо швидкість у цій точці.
У ЗНО від вас не вимагається виконувати такі операції, але розуміння процесу - обов’язкове.