Двовимірна кінематика

У попереднiх лекцiях ми з вами розглядали прямолiнiйний рух. У його випадку можна обрати вiсь таким чином, щоб отримати всю iнформацiю про характер руху (шлях, швидкiсть, прискорення). У цьому розділі ми розглянемо двовимiрний рух пiд дiєю сили тяжіння, використовуючи такі ж спрощення, як і для вертикального руху пiд дiєю сили тяжіння. Тобто ми нехтуватимемо опором повiтря, а прискорення вiльного падіння вважатимемо за константу.

Зміст розділу:

Last updated