Сили, що створюють доцентрове прискорення
Задачi на рух тiла по колу можна умовно розбити на рiзнi типи, у залежності від природи задіяних сил. Це важливо для правильного зображення усiх сил, що дiють на тiло, та визначення факторiв, якi впливають на виникнення доцентрового прискорення.
Last modified 3yr ago
Copy link