Сили, що створюють доцентрове прискорення

Задачi на рух тiла по колу можна умовно розбити на рiзнi типи, у залежності від природи задіяних сил. Це важливо для правильного зображення усiх сил, що дiють на тiло, та визначення факторiв, якi впливають на виникнення доцентрового прискорення.

Last updated