Геометричний змiст роботи
Нехай маємо такi данi: тiло штовхають на вiдстань $8$ метрiв, прикладаючи силу $F$ так, що компонента сили, паралельна до вектора перемiщення – додатня, та дорiвнює $F_{\parallel} =$$ F \cdot \cos \alpha =$$ 4 \thinspace$Н. Iз формули, яку ми отримали в попередньому пунктi: $A =$$ F_{\parallel} S =$$ 4 \cdot 8 =$$ 32$. Якщо зобразити вхiднi умови графiчно, то зрозумiло, що робота = площi фiгури, обмеженої лiнiями $F =$$ F_{\parallel}$, осями координат та прямою $x = S$.
Крім того, геометричний змiст роботи – унiверсальний. Його можна застосовувати не тiльки для постiйної сили. Робота завжди дорiвнює площi фiгури, обмеженної графiком сили, осями координат та прямою $x = S$.Наприклад, нехай ми маємо силу, яка лiнiйно залежить вiд $x: \ F =$$ \dfrac{1}{2} \thinspace x$, вiдстань, на яку посунули тіло, - $8$ метрів:
Copy link