Прискорення та гальмування

Визначення Рівноприскорений прямолінійний рух – рух, під час якого за будь-які однакові проміжки часу швидкість тіла змінюється на однакові величини.

Прискорення рівноприскореного прямолінійного руху – векторна величина, яка дорівнює відношенню зміни швидкості тіла до проміжку часу, за який ця зміна відбулася: $$\vec{a} = \dfrac{\vec{\upsilon}-\vec{\upsilon}_0}{\Delta t}$$

У системі SI – $$\dfrac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

Під час рівноприскореного прямолінійного руху: 1. Прискорення постійне – a=const\vec{a}=const 2. Проекція швидкості – пряма лінія, кут нахилу якої визначає прискорення: υx(t)=υ0x+axt\upsilon_x(t)=\upsilon_{0x}+a_xt

На рисунку зображено зміну швидкості на 11 м/с кожної наступної секунди. Побудуймо відповідний графік залежності проекції швидкості від часу υx(t)\upsilon_x(t):

Початкова швидкість, з якої ми почали розглядати рух υ0x=1\upsilon_{0x}= 1 м/с \rightarrow графік починається з точки (0,1)(0,1). Кут нахилу прямої υx(t)\upsilon_x(t) визначає прискорення (аналогічно до визначення швидкості із графіку x(t)x(t)).

Що більший нахил прямої υx(t)\boldsymbol \upsilon_x(t), то більше прискорення ax\boldsymbol a_x.

Зв’язок з похідною Ви вже помітили схожість у визначенні проекції швидкості, як тангенса кута нахилу прямої $$x(t)$$, з визначенням проекції прискорення, як тангенса кута нахилу прямої $$\upsilon_x(t)$$. Похідна взагалі вказує на швидкість зміни величини. Проекція швидкості – це швидкість зміни координати, а проекція прискорення – це швидкість зміни проекції швидкості. У школі розглядається тільки рівноприскорений рух, але якщо б прискорення було змінним, то знадобилося б означення миттєвого прискорення, аналогічно до миттєвої швидкості, і виражалося б воно так: $$a_x=\lim\limits_{\Delta t\to0}\dfrac{\Delta \upsilon_x}{\Delta t}=\upsilon_x^\prime (t)=x^{\prime \prime}(t)$$ Отже, проекція швидкості – похідна від координати, проекція прискорення – похідна від проекції швидкості. А в курсі математики ви ще ознайомитесь з визначенням другої похідної, тобто «похідної від похідної» (саме це і зображує $$x^{\prime \prime}(t)$$).

Задача 1 РОБОТА З ГРАФІКАМИ

Last updated