Другий закон Ньютона та сила тяжіння

Сучасне формулювання

«В iнерцiйній системi вiдлiку прискорення, що отримує матерiальна точка незмiнної маси, прямопропорцiйне рiвнодiйнiй силі, що дiє на неї, та обернено пропорцiйне масi цiєї точки»

  • $$\vec{a} = \dfrac{\vec{F_{}}}{m}$$ – прискорення тіла

  • $$\vec{F_{}} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \cdots + \vec{F_n}$$ – рiвнодiйна сила, що надає тiлу прискорення

  • $$m$$ – маса тiла

Пiдставляємо у рiвняння рух, врахувавши, що зупинка вiдбудеться на вiдстанi двох метрів вiд початкової точки:$$x(t') = \dfrac{\upsilon_0^2}{a} - \dfrac{\upsilon_0^2}{2a} = \dfrac{\upsilon_0^2}{2a} \Rightarrow a = \dfrac{\upsilon_0^2}{2x(t')} = \dfrac{5.6^2}{2 \cdot 2} = 7.84 \ (м/c^2)$$.Для знаходження сили будемо вважати, що хлопцева дівина має масу $$52$$ кг.$$F = ma = 52 \cdot 7.84 \approx 408 \ (H)$$

Як бачите, треба бути доволi сильним, щоб зупинити свою кохану. Якщо порiвняти наш результат із силою тяжiння $$mg$$, розуміємо, що приблизно така ж сила знадобиться вам, щоб тримати 40-кiлограмове тiло. Недарма існують дiвчата, якi кажуть: «Мене легко зустрiти, але важко втримати».

Вiдповiдь.

На два тіла масами $$m_1 = 3 \thinspace$$кг та $$m_2 = 15 \thinspace$$кг діє однакова сила $$F = 4 \thinspace$$Н. Як відрізнятимуться прискорення набуті тілами в результаті дії сили? Прискорення тіла $$m_2$$ у 5 разів більше, ніж тіла $$m_1$$ Прискорення тіл рівні між собою Прискорення тіла $$m_2$$ у 5 разів менше, ніж тіла $$m_1$$ Прискорення обернено пропорційне масі та прямо пропорційне силі: $$a = Fm$$. Оскільки сили рівні, то прискорення тіла $$m_2$$ буде у $$5$$ раз менше, ніж у тіла $$m_1$$.

Last updated