Інертність та маса

Напевно, усi ви їздили у громадському транспортi. Страшна рiч, коли ви не маєте можливостi триматись за поручень, а водiй гальмує занадто швидко i вас «кидає» у бік руху транспорту. Можлива i протилежна ситуацiя: транспорт iз стану спокою починає набирати швидкiсть великими темпами, тодi вас «кидає» у сторону протилежну до руху транспорту.

У першому випадку до початку гальмування автобус рухається з певною швидкiстю $$\upsilon_{автобус}$$. Отже, людина яка стоїть в автобусi, рухається вiдносно землi зi швидкiстю $$\upsilon_{людини} = \upsilon_{автобус}$$. Гальмування – це процес змiни швидкостi. Тiло людини намагається зберегти свiй попереднiй стан i тому воно вiдхиляється вперед.

У другому випадку ситуацiя аналогічна: тіло намагається зберегти свій попередній стан. Автобус перебував у станi спокою ⇒⇒ людина також перебувала у станi спокою. Рiзкий старт транспорту означає змiну стану людини. Намагання зберегти свiй попереднiй стан призводить до вiдхилення назад.

Коли тіло намагається зберегти свій стан, говорять, що воно робить щось за iнерцiєю. Тепер потрiбно з'ясувати, яка характеристика визначає iнерцію тiла. Зрозумiло, що змiнити стан бiльшого тiла складнiше, нiж меншого. Наприклад, зупинити легковий автомобiль легше, нiж фуру, якщо вони їдуть з однаковою швидкiстю. Також що легший предмет, то простіше зсунути тiло, тобто вивести його iз стану спокою.

Є ще один момент. У захiдних пiдручниках є лише одне поняття – iнерцiя. У вiтчизняних книжках iнодi розрiзняють поняття iнерцiї та iнертностi. Iнeртнiстю вважають властивiсь тiла змiнювати свiй стан внаслiдок дiї незрiвноваженої сили поступово, а не миттєво. У будь-якому разi поняття пов’язанi. Це однаково наслiдки першого закону Ньютона.

Визначення Маса ($$m$$) – мiра iнертностi тiла. У SI: кг

Демонстрація інерції

Last updated