Загальна характеристика криволінійного руху

Взагалi будь-який криволiнiйний рух можна описати як сукупнiсть рухiв по колах рiзних радiусiв та прямолiнiйних дiлянок.

Радiус кола (кривизна у точцi) визначається наявною складовою доцентрового прискорення. Тут зв'язок, ви дiзнаєтесь незабаром. Рух по колу це приклад криволiнiйного руху.

Що менше доцентрове прискорення: То «плавніший» поворот траєкторії То «крутiший» поворот траєкторiї

Last updated