Робота та енергiя

Енергiя – дуже важлива концепцiя у фiзицi. Iснують рiзнi види енергiй: механiчна, теплова, електромагнiтна, тощо. У цьому роздiлi ми говоритимемо про механiчну енергiю.

Визначення Механiчна енергiя – фiзична величина, що характеризує здатнiсть тiла чи системи тiл виконувати роботу.

Last updated