Робота та енергiя
Енергiя – дуже важлива концепцiя у фiзицi. Iснують рiзнi види енергiй: механiчна, теплова, електромагнiтна, тощо. У цьому роздiлi ми говоритимемо про механiчну енергiю.
Визначення Механiчна енергiя – фiзична величина, що характеризує здатнiсть тiла чи системи тiл виконувати роботу.
Copy link