Iмпульс та його зв’язок з силою

У попередньому роздiлi ми онайомились із концепцiєю енергiї та законом її збереження з одного виду в iнший. В цьому розділі ми розглянемо ще одну дуже важливу величину, яка характеризує рухоме тiло та систему тiл i є одною з фундаментальних величин не тiльки в механiцi, але й у фiзицi в цiлому. Це iмпульс тiла (англ. Linear momentum).

Last updated