Тіло, що кинуте горизонтально
У багатьох пiдручниках з пiдготовки до ЗНО задачі, в яких тiло кидають горизонтально (наприклад з деякої висоти), розглядають окремо від задач, у яких тіло кидають пiд кутом до горизонту. Насправдi з точки зору підходів до розв’язання вони нічим принципово не відрізняються.
У випадку, коли тіло кидають горизонтально, початкова швидкiсть спрямована вздовж осi $x$. Це абсолютно те ж саме, що розглядати рух тiла, кинутого пiд кутом до горизонту, з моменту, коли тiло перебуває на максимальнiй висотi. На максимальнiй висотi швидкiсть також спрямована вздовж осi $x$. Тобто виходить, що ми вже маємо всі формули. Лише початок вiдлiку зсунутий для зручностi. Рух починається з $x_0 = 0, y_0 = H.$ Рiвняння для цього випадку: Проекцiя на вiсь $x$. Початкова швидкiсть спiвнапрямлена з вiссю $x$. Отже, модуль швидкостi дорiвнює проекцiї на вiсь.
$\begin{cases} x = v_0 t\\ v_x = v_0 \end{cases}$ Проекцiя на вiсь $y$. Початкова швидкiсть також спiвнапрямлена з вiссю $x$. Отже, проекцiя початкової швидкостi на вiсь $y$ дорiвнює нулеві. Надалi проекцiя швидкостi зростає за модулем унаслiдок прискорення, але вона вiд’ємна, оскільки вiсь спрямована в протилежному до прискорення напрямку. А початкова координата в обранiй системi координат $y_0 = H.$
$\begin{cases} y = H - \dfrac{gt^2}{2}\\ v_y = -gt \end{cases}$
Петро горизонтально кинув камінь зі схилу. Через секунду після того як він випустив його, камінь перемістився вздовж вертикальної вісі на ... 5 м 7.5 м 10 м 12 м $y = \dfrac{gt^2}{2} = \dfrac{9.8 \cdot 1^2}{2} \approx 5 \thinspace \text{м}$
Кулею вистрілюють горизонтально, і вона падає на землю через $0.5$ с. Якщо збільшити швидкість кулі вдвічі, то вона впаде на землю через: 1 с 0.25 с 0.5 с 1.5 с Якщо ми збільшимо швидкість кулі вдвічі, то проекція $\upsilon_y$ не зміниться, як зазначено вище $\upsilon_y = -gt \thinspace .$
Copy link