Реакцiя опори та пiдвiсу

Перед вами двi ситуацiї $$\rightarrow$$

В обох ситуацiях на тiло дiє сила тяжiння. З iншого боку, в обох ситуацiях прискорення $$a = 0$$. За другим законом Ньютона, нульове прискорення може бути за умови, що рiвнодiйна сили дорiвнює нулеві. Силу тяжiння урiвноважує так звана сила реакцiї опори або пiдвiсу.

Визначення

  1. Сила реакцiї опори $$\vec{N_{}}$$ – сила, що дiє на тiло з боку опори (поверхнi), вона напрямлена перпендикулярно до поверхнi, тому її також називають нормальною силою.

  2. Сила натягу нитки $$\vec{T{}}$$ – сила, що дiє на тiло з боку нитки та напрямлена вздовж неї.

У двох зображених випадках цi сили виникають згiдно з третiм законом Ньютона. Внаслiдок сили тяжiння тiло дiє на опору (пiдвiс), якi у свою чергу дiють на тiло з такою самою силою, але в протилежному напрямку.

Зображувати дiю всiх сил на центр тiла можна у випадку розгляду тiл, як матерiальних точок (якщо розлядати тіло як матеріальну точку). Винятки будуть вказані у цьому курсі.

М’яч кидають у горизонтальну стелю. Куди буде напрямлена сила реакції опори в момент удару? Вертикально вверх Залежіть від кута під яким м’яч вдаряє стелю Вертикально вниз Оскільки м’яч діє на стелю вертикально вверх, то сила реакції опори буде напрямлена вертикально вниз.

Last updated