Comment on page

Реакцiя опори та пiдвiсу

Перед вами двi ситуацiї $$\rightarrow$$
В обох ситуацiях на тiло дiє сила тяжiння. З iншого боку, в обох ситуацiях прискорення $$a = 0$$. За другим законом Ньютона, нульове прискорення може бути за умови, що рiвнодiйна сили дорiвнює нулеві. Силу тяжiння урiвноважує так звана сила реакцiї опори або пiдвiсу.
Визначення
  1. 1.
    Сила реакцiї опори $$\vec{N_{}}$$ – сила, що дiє на тiло з боку опори (поверхнi), вона напрямлена перпендикулярно до поверхнi, тому її також називають нормальною силою.
  2. 2.
    Сила натягу нитки $$\vec{T{}}$$ – сила, що дiє на тiло з боку нитки та напрямлена вздовж неї.
У двох зображених випадках цi сили виникають згiдно з третiм законом Ньютона. Внаслiдок сили тяжiння тiло дiє на опору (пiдвiс), якi у свою чергу дiють на тiло з такою самою силою, але в протилежному напрямку.
Зображувати дiю всiх сил на центр тiла можна у випадку розгляду тiл, як матерiальних точок (якщо розлядати тіло як матеріальну точку). Винятки будуть вказані у цьому курсі.
М’яч кидають у горизонтальну стелю. Куди буде напрямлена сила реакції опори в момент удару? Вертикально вверх Залежіть від кута під яким м’яч вдаряє стелю Вертикально вниз Оскільки м’яч діє на стелю вертикально вверх, то сила реакції опори буде напрямлена вертикально вниз.