Вектори

Означення Вектор — це величина, що характеризується числовим значенням і напрямком.

Наочно вектор можна зобразити як напрямлений відрізок. Вектор задається двома точками AA і BB, перша з яких є його початком, а друга – кінцем. Сам вектор тоді позначають як AB\vec{AB}. Часто вектори позначають маленькими латинськими літерами зі стрілочкою, наприклад a\vec{a}.

На рисунку кінець вектора зображається стрілкою:

Величину, що характеризується лише числовим значенням (без задання напрямку) називають скалярною, або просто «скаляром».

Два вектори називають колінеарними, якщо вони лежать на паралельних прямих. При цьому вони можуть бути співнапрямленими або протилежно напрямленими.

На малюнку всі три вектори $$\vec{a}$$, $$\vec{b}$$ та $$\vec{c}$$ є колінеарними, при цьому вектори $$\vec{a}$$ і $$\vec{b}$$ є співнапрямленими, а вектори $$\vec{a}$$ і $$\vec{c}$$ – протилежно напрямленими:

Означення Модуль вектора $$\vec{AB}$$ - це число (скалярна величина), яке дорівнює довжині відрізка $$AB$$. Його позначають $$|\vec{AB}|$$.

Last updated