Криволінійний рух

— У чому була рiзниця мiж прямолiнiйним рiвноприскореним рухом та рухом тiла пiд кутом до горизонту, де траєкторiя була криволiнiйна?

— Рiзниця була у тому, що в першому випадку напрямок прискорення збігається з напрямком швидкостi, а в другому випадку вектор прискорення був спрямований пiд кутом до швидкостi. Цей кут ще й змiнювався протягом всього руху. Адже прискорення вiльного падiння було спрямоване вертикально вниз, а напрямок швидкостi змiнювався.

Last updated