Третій закон Ньютона
Формулювання
«Тiла дiють одне на одне iз силами, спрямованими вздовж однiєї прямої, рiвними за модулем i протилежними за напрямком»
Для запам’ятовування: «Cила дiї дорiвнює силi протидiї»
Ситуацiя 1: М’яч лежить на землi. На нього дiє сила тяжiння. Згiдно з першим законом Ньютона, у нього повинне бути прискорення.
Річ у тому, що сила, з якою м’яч тисне на землю, урiвноважується протилежно напрямленою силою, з якою земля тисне на м’яч. Таким чином, рiвнодiйна сил, що прикладена до м’яча – нульова.
Ситуацiя 2: Пригадуєте барона Мюнхгаузена, який намагався, приклавши силу до самого себе, витягнути своє тiло з рiчки? Потрiбно запам’ятати, що тiло не здатне зрушити себе самостiйно. Хтось може зауважити, що нiчого подiбного, адже ми прикладаємо силу i завдяки цьому, наприклад, ходимо. Пропоную зобразити рисунок.
У момент вiдштовхування вiд землi людина прикладає до неї силу $\vec{F_{чз}}$. За третiм законом Ньютона, земля створює силу, що дiє на людину $\vec{F_{зч}}$.$\vec{F_{чз}} = - \vec{F_{зч}}$
Демонстрація третього закону Ньютона
На баскетбольному матчі, захисник команди-хазяйки збиває нападника команди гостей, який збирався вже закинути м’яч у кошик суперника. Маса захисника - $87$ кг, нападника - $74$ кг. На кого подіє удар більшої сили? На захисника команди-хазяйки Сила удару однакова для двох баскетболістів На нападаючого команди гостей
Last modified 3yr ago
Copy link