Третiй закон Ньютона

Формулювання

«Тiла дiють одне на одне iз силами, спрямованими вздовж однiєї прямої, рiвними за модулем i протилежними за напрямком»

Для запам’ятовування: «Cила дiї дорiвнює силi протидiї»Ситуацiя 1: М’яч лежить на землi. На нього дiє сила тяжiння. Згiдно з першим законом Ньютона, у нього повинне бути прискорення.

Річ у тому, що сила, з якою м’яч тисне на землю, урiвноважується протилежно напрямленою силою, з якою земля тисне на м’яч. Таким чином, рiвнодiйна сил, що прикладена до м’яча – нульова.

Ситуацiя 2: Пригадуєте барона Мюнхгаузена, який намагався, приклавши силу до самого себе, витягнути своє тiло з рiчки? Потрiбно запам’ятати, що тiло не здатне зрушити себе самостiйно. Хтось може зауважити, що нiчого подiбного, адже ми прикладаємо силу i завдяки цьому, наприклад, ходимо. Пропоную зобразити рисунок.

У момент вiдштовхування вiд землi людина прикладає до неї силу . За третiм законом Ньютона, земля створює силу, що дiє на людину .
Демонстрація третього закону НьютонаНа баскетбольному матчі, захисник команди-хазяйки збиває нападника команди гостей, який збирався вже закинути м’яч у кошик суперника. Маса захисника - кг, нападника - кг. На кого подіє удар більшої сили?

На захисника команди-хазяйки Сила удару однакова для двох баскетболістів На нападаючого команди гостей