Середня швидкість

У школi та на ЗНО розглядають види задач, якi не мають аналога у реальному життi, але кориснi для засвоєння матерiалу. Так званий кусково-рiвномiрний рух. Розглядається рух тiла, під час якого стрибкоподiбно змiнюється швидкiсть. Наприклад, тiло стояло 2 с, потiм 3 с рухалось зi швидкiстю 2 м/с, потiм 2 с – зi швидкiстю 3 м/с. Виглядає це так:

Очевидно, що середня швидкiсть у данiй задачi не дорiвнює середньому арифметичному трьох швидкостей:

Визначення

Ceредня швидкiсть:

Ceредня шляхова швидкiсть:

Тодi для даної задачi:

  • Промiжки часу:
  • Промiжки шляху:

Середня швидкiсть:

Петро пробiг метрiв за секунд. Потiм зупинився перепочити на секунд, потім ще секунд бiг зi швидкiстю м/с. Яка середня швидкiсть Петра?

м/с м/с м/с м/с

Проміжки пройдених шляхів

Cередня швидкість