Робота сили тяжiння

Розгляньмо приклад. Тiло вiдпускають на висотi i воно летить вертикально вниз. Яку роботу виконає сила тяжiння?

Напрямок вектора перемiщення збігається з напрямком сили тяжiння Це означає, що робота сили тяжiння додатня i за визначенням дорiвнює:

Якщо ж тiло пiднiмають вгору, то сила тяжiння виконує від’ємну роботу, адже напрямок вектора перемiщення протилежний до напрямку дiї сили тяжiння .