Потенцiальна енергiя

Якщо кiнетична енергiя вiдповiдає за рух тiла, то потенцiальна – за взаємне розмiщення тiл у просторi. У попередньому підрозділі ми вже розглядали роботу сили тяжiння. Пригадаймо:
Робота сили тяжiння з перемiщення тiла з точки з координатою в точку з координатою додатня, адже вектор сили спiвнапрямлений з вектором перемiщення:

Отриману роботу можна розписати:

Потенцiальна енергiя тiла в координатi , в координатi .
Визначення
Потенцiальна енергiя – енергiя, яка вiдповiдає за вiдносне положення тiл у просторi.

Робота консервативних сил дорiвнює рiзницi потенцiальних енергiй у початковiй та в кiнцевiй точках:

Виходячи із зазначеного вище та користуючись пунктами та :

  • Потенцiальна енергiя пружини в координатi .

  • Потенцiальна енергiя сили тяжiння на висотi .

На особливу увагу заслуговує те, що коли ми говоримо про потенцiальну енергiю в координатi, важливо розумiти, що нульовий рiвень (той, вiд якого починається відлік координат/висоти) ми обираємо довiльно. Потенцiальна енергiя свідчить саме про вiдносне положення тiл.