Геометричний змiст роботи

Нехай маємо такi данi: тiло штовхають на вiдстань метрiв, прикладаючи силу так, що компонента сили, паралельна до вектора перемiщення – додатня, та дорiвнює Н. Iз формули, яку ми отримали в попередньому пунктi: . Якщо зобразити вхiднi умови графiчно, то зрозумiло, що робота = площi фiгури, обмеженої лiнiями , осями координат та прямою .

Крім того, геометричний змiст роботи – унiверсальний. Його можна застосовувати не тiльки для постiйної сили. Робота завжди дорiвнює площi фiгури, обмеженної графiком сили, осями координат та прямою .Наприклад, нехай ми маємо силу, яка лiнiйно залежить вiд , вiдстань, на яку посунули тіло, - метрів: