Вступ до динамiки руху тiла по колу

У темi «рiвномiрний рух по колу» ми розглядали рух по колу зi сталою за модулем швидкiстю з точки зору кiнематики. Щоб матерiальна точка рухалась по колу з рiвномiрною швидкiстю, у неї має бути прискорення, напрямлене до центру кола (перпендикулярно до швидкостi).
Ми також отримали формулу для доцентрового прискорення:
У цiй темi ми будемо розглядати рiвномiрний рух по колу з точки зору динамiки.
Згiдно з другим законом Ньютона, щоб у тiла з’явилося доцентрове прискорення, рiвнодiйна сил, що дiють на нього, повинна також бути напрямлена до центру кола.
Наприклад, на рисунку, який зображено вище, кулька масою прикрiплена до нитки. Нитка дiє на кульку з силою i створює доцентрове прискорення.

Що станеться з тілом, що рівномірно рухаеться по колу, якщо прибрату доцентрову силу?

Воно продовжить рух по колу Зупиниться Почне рухатись прямолінійно, починаючи з точки де зникла сила Неможливо визначити