Тiло на вертикальнiй стiнцi

Поширений приклад, в якому головним чином використовують зв’язок сили реакцiї опори та сили тертя – тiло на вертикальнiй стiнцi. Для того, щоб тiло трималося на нiй, потрібно прикласти силу до тіла перпендикулярно до стінки.Наприклад, якщо сказано, що маса тiла кг, коефiцiєнт тертя мiж тiлом та стiнкою , а необхiдно визначити, з якою силою потрiбно подiяти на тiло у перпендикулярному до стiнки напрямi, щоб воно залишалося нерухомим. До речi, у цьому прикладi в умовi дано лише один коефiцiєнт тертя. Це тому, що в шкiльних задачах часто не вiдрiзняють коефiцiєнт тертя спокою та ковзання.
Щоб тiло було нерухомим, за другим законом Ньютона:
Сила реакцiї опори дорiвнює перпендикулярнiй до поверхнi стiнки складовiй силi. У цьому випадку .

Cила, яку потрiбно прикласти, щоб тiло залишалося нерухомим: