Тiло, що кинуте горизонтально

У багатьох пiдручниках з пiдготовки до ЗНО задачі, в яких тiло кидають горизонтально (наприклад з деякої висоти), розглядають окремо від задач, у яких тіло кидають пiд кутом до горизонту. Насправдi з точки зору підходів до розв’язання вони нічим принципово не відрізняються.

У випадку, коли тіло кидають горизонтально, початкова швидкiсть спрямована вздовж осi . Це абсолютно те ж саме, що розглядати рух тiла, кинутого пiд кутом до горизонту, з моменту, коли тiло перебуває на максимальнiй висотi. На максимальнiй висотi швидкiсть також спрямована вздовж осi . Тобто виходить, що ми вже маємо всі формули.
Лише початок вiдлiку зсунутий для зручностi. Рух починається з

Рiвняння для цього випадку:

Проекцiя на вiсь . Початкова швидкiсть спiвнапрямлена з вiссю . Отже, модуль швидкостi дорiвнює проекцiї на вiсь.

Проекцiя на вiсь . Початкова швидкiсть також спiвнапрямлена з вiссю . Отже, проекцiя початкової швидкостi на вiсь дорiвнює нулеві. Надалi проекцiя швидкостi зростає за модулем унаслiдок прискорення, але вона вiд’ємна, оскільки вiсь спрямована в протилежному до прискорення напрямку. А початкова координата в обранiй системi координат

Петро горизонтально кинув камінь зі схилу. Через секунду після того як він випустив його, камінь перемістився вздовж вертикальної вісі на ...

5 м 7.5 м 10 м 12 м

Кулею вистрілюють горизонтально, і вона падає на землю через с. Якщо збільшити швидкість кулі вдвічі, то вона впаде на землю через:

1 с 0.25 с 0.5 с 1.5 с Якщо ми збільшимо швидкість кулі вдвічі, то проекція не зміниться, як зазначено вище