Механічний рух

Визначення
Механiчний рух – це змiна з часом положення тiла вiдносно iншого тiла – тіла відліку.

Система вiдлiку (СВ) складається з тiла вiдлiку (ТВ), пов’язаної з ним системи координат та засобу вимiрювання часу.

У SI (Міжнародна система одиниць):

  • Довжина – м (метр)
  • Час – с (секунда)

Механічний рух буває трьох типів

Рис.2: Види механiчного руху: поступальний, обертальний, коливальний.
  • Поступальний – рух тiла, при якому будь-який вiдрiзок, пов’язаний з тiлом, залишається паралельним самому собi. На рис.2
  • Обертальний – рух, за якого всi точки тiла описують кола, центри яких лежать на однiй прямiй – на осi обертання.
  • Коливальний – рух, за якого є повторення положення з часом. Приклади: маятник, коливання струму в електричному колi тощо.

Який рух є поступальним?

Рух бумеранга Рух скейтера, який їде прямо Бумеранг під час свого руху обертається, що не підходить під визначення поступального руху.