Рівність векторів

Два вектори називають рівними, якщо вони мають однаковий напрямок та довжину, і навпаки.

Іншими словами рівні вектори можна сумістити використавши паралельне перенесення:

Протилежні вектори мають протилежний напрямок та однакову довжину. Якщо відомий вектор , протилежний до нього вектор виражається як .

Нульовий вектор має нульову довжину та не має напрямку (точки початку і кінця вектора збігаються).